Concurs

Regulament CONCURS Comensero

 

Art. 1. Organizatorul Concursului

 

1.1. Concursul este organizat de SC Comensero SRL cu sediul în Brasov, pe Str. Berzei, Nr. 4, Bl. 9, Sc. B, Ap. 4, C.P. 2200, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J8/1173/1998, CUI  RO11055753, Romania, denumit în continuare “Organizator”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare “Regulament”, fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării campaniei, având obligația de a anunța publicul, pe pagina https://www.facebook.com/comensero, dar si in pagina http://www.comensero.ro/concurs.html, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

 

 Art. 2. Durata și locul de desfășurare ale Concursului

Concursul va avea loc începând cu data de 1.09.2015, pe pagina Facebook https://www.facebook.com/comensero și se va desfășura până la 30.09.2015.

 

Art. 3. Participanții și condițiile de participare

3.1. Concursul se adresează fanilor paginii Facebook https://www.facebook.com/comensero, cetăteni români, peste 18 ani, cu domiciliul/resedința în România, ce acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament, cu excepția angajaților Organizatorului și membrii familiilor acestora.

Obiectivul Concursului este promovarea Magazinului Online http://www.comensero.ro.

3.2. Pentru a se înscrie în campanie, participanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) Participanții trebuie să fie fani ai paginii https://www.facebook.com/comensero

b) Participanții trebuie să dea "like" și "share" ("imi place" si "distribuie") fotografiei care anunță concursul

c) Participantii trebuie sa lase un comentariu cu textul "Particip" la fotografia care anunta concursul

d) Participanții iau la cunoștință și acceptă Regulamentul Concursului

e) Participanții vor respecta prevederile prezentului Regulament precum și orice alte indicații date de Organizator în vederea desfășurării în condiții normale a Concursului.

3.3. În cazul în care, cei care sunt eligibili să participe sau cei care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3.1. si 3.2. de mai sus, încalcă acest Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice formă de câștig dobândită de participant în urma prezentei campanii.

3.4. Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la acest Concurs implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

3.5. Vor fi luate în considerare doar persoanele care apar ca participanți la concurs și cărora li se pot contoriza atât Like-urile cât și Share-urile. Condițiile de confidențialitate ale persoanelor participante la concurs trebuie să fie setate astfel încat distribuirea ("Share-ul") banner-ului să fie vizibilă.

3.6. La acest concurs nu pot participa angajații Organizatorului, precum și soții/soțiile ori rudele acestora până la gradul IV inclusiv.

3.7. Prin înscrierea în concurs, fiecare Participant își asuma în mod expres și neechivoc faptul că nu se află în relație de rudenie cu angajații SC Comensero SRL așa cum este prevăzut la aliniatul de mai sus.

 

Art. 4. Modul de desfașurare a Concursului

4.1. Pentru a participa la Concurs, participanții care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din prezentul Regulament trebuie să fie fani ai paginii Facebook https://www.facebook.com/comensero și să dea "like" și "share", plus un comentariu cu textul "Particip" fotografiei care anunță concursul.

4.2. Va fi considerat valid participantul care îndeplinește condițiile de la art 3.1.

4.3. Căștigătorii locului I, II si III vor fi cei ce adună cele mai multe Like-uri la fotografia distribuită (Share-utită). Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/comensero printr-o postare dedicata anuntarii celor 3 castigatori, in data de 2.10.2015.   

4.4. Validarea câștigătorilor se face de către reprezentantul Comensero prin verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art 3.

Participanții câștigători vor fi anunțați printr-un mesaj postat pe Facebook de către organizator, după data extragerii. Pentru validare, câștigătorul va comunica datele personale reprezentantului Comensero. Câstigătorii vor primi cate un Voucher constand intr-un discount oferit la o viitoare comanda efectuata online pe http://www.comensero.ro.

Premiul poate fi transmis doar membrilor familiei: soț/soții ori rude de gradul întâi. Beneficiarul direct al premiului va fi anunțat de către câștigător în momentul comunicării datelor personale. 

 

Art. 5. Premiul Concursului

5.1. În cadrul prezentului Concurs se vor acorda urmatoarele premii:

Locul I: Voucher cu un Discount de 30% din valoarea urmatoarei comenzi

Locul II: Voucher cu un Discount de 20% din valoarea urmatoarei comenzi

Locul III: Voucher cu un Discount de 10% din valoarea urmatoarei comenzi

 

5.2. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte Premii și nici nu se poate acorda contravaloarea sa în bani. În cazul refuzului sau imposibilității vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu, sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, participantul câștigător va pierde dreptul de atribuire a Premiului. Aceste Vouchere cu Discounti de 30%, 20% si respective 10% sunt valabile doar pentru comenzi de minim 100 Lei (fara transport inclus) effectuate pe http://www.comensero.ro

Art. 6. Acordarea Premiului prin tragere la sorți și validarea câștigătorului Promoției

6.1. Premiul va fi acordat dupa încheierea concursului, după stabilirea modalității de expediere, în termenii conveniți de comun acord între Organizator și câștigători, câștigătorii fiind anunțați printr-un mesaj postat pe Facebook de către Comensero după această dată, privind câștigarea Concursului.

6.4. Câștigătorii își pot revendica premiul în termen de 10 zile calendaristice de la anunțarea rezultatelor si se va putea utiliza la o comanda noua pe http://www.comensero.ro pana in data de 31.11.2015.

6.5. Acordarea Premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs implică acordul ca numele câștigătorului să fie publicat pe pagina Facebook https://www.facebook.com/comensero.

6.6. Participanții care, din orice motiv neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de câștigător, nu au dreptul de a solicita, prin nici un mijloc, atribuirea Premiului.

6.7. Reclamațiile referitoare la premiile câștigate, ulterioare momentului acordării premiilor, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

6.8. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

 

Art. 7. Regulamentul Concursului

7.1. Regulamentul Promoției este disponibil oricărui solicitant pe pagina Facebook https://www.facebook.com/comensero , dar sip e pagina http://www.comensero.ro/concurs.html.

7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de oprire a Promoției în orice moment de desfășurare a acesteia și/sau schimbarea regulilor de participare și/sau a premiului acordat. Astfel de modificari vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

 

Art. 8. Litigii

În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și Participanți, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instanțelor competente.